Med tunnelbana: Blå linje till Huvudsta, Solna Centrum eller Västra Skogen
Med buss: Linje 113, 152, 507 eller 952, hållplats Storgatan