Allmänt


Vaccin kan rädda liv och det är viktigt att vaccinera sitt djur med framför allt de s.k. basvaccinen som beskrivs nedan. Vi har idag få utbrott av dessa sjukdomar i Sverige tack vare att så många tar sitt ansvar och vaccinerar sina djur. Enda sättet att få behålla detta läge är att fortsätta vaccinera. Här nedan presenterar vi de vaccin vi använder hos oss.

För att kunna vaccineras måste ditt djur vara friskt. Ett djur som redan har en pågående infektion kan både bli sjukare av vaccinationen och riskera att inte få ett fullgott skydd. Vid kroniska sjukdomsbesvär; rådfråga oss!

 

Efter vaccinationen


Motion

Låt djuret ta det lite lugnt ett par dagar efter vaccinationen. Normal motion går oftast bra men undvik extra långa promenader.

Biverkningar

Alla läkemedel, inklusive vaccin, kan ge biverkningar. Biverkningar av hund- och kattvacciner är ovanliga men förekommer och kan uppstå även om ditt djur är vaccinerat tidigare. En liten svullnad vid injektionsstället, nysningar, nosflöde, trötthet och en lätt temperaturhöjning kan ibland ses upp till 2 dygn efter vaccination.

Överkänslighetsreaktioner kan uppstå men är mycket ovanliga. När de väl inträffar är det 1-2 timmar efter vaccinationen. Symtomen kan vara kräkningar, diarré, kramper eller andnöd. Håll därför lite extra koll på ditt djur de närmaste timmarna efter vaccinationen. Enstaka kräkning eller diarré är inte någon fara så länge allmäntillståndet är bra.

 

Resa

OBS! Glöm inte att införskaffa pass inför resan samt att i god tid kolla upp vilka regler som gäller för det land du ska resa till. De generella reglerna för resa inom EU är pass, rabiesvaccination och microchip, men nationella regler kan variera. Du är som djurägare själv ansvarig för att ha koll på dessa.

Rabies

Samtliga resor utomlands, med undantag av Norge, kräver vaccinering mot rabies. Vi använder Nobivac Rabies som ges som 1 injektion från 12 veckors ålder och därefter vart tredje år. Vaccinationen måste ske minst 21 dagar före resan och föras in i ett giltigt pass.

Leptospiros (endast aktuellt för hund)

Vid resa till länder utanför Norden, och framför allt vid resa till varmare länder, rekommenderas vaccination mot bakterien Leptospira. Grundvaccinationen består av två vaccinationer med 4 veckors mellanrum. För bibehållet skydd krävs årlig revaccination, helst så nära inpå resan som möjligt. Har det gått mer än 1,5 år sedan den förra vaccinationen krävs en ny grundvaccination. Tänk på att det tar 3 veckor för att få immunitet så se till att din hund har fått den andra injektionen i grundvaccinationen minst 3 veckor före avresa. Du kan läsa om leptospiros här

 

Kontakt


Oss når du måndag-torsdag och säkrast på mejlen: solnadjurklinik@gmail.com. Det går också bra att ringa på vår telefontid eller lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp när vi kan. Vi har dock ingen jourverksamhet så är ditt ärende akut rekommenderar vi att du vänder dig till någon av följande:

  • Anicura Djursjukhus Albano eller Bagarmossen: 010-147 90 00
  • FirstVet App: kostnadsfritt om ditt djur är försäkrat hos deras samarbetspartners. Läs mer på firstvet.com
  • Agria Vårdguide (tidigare VetHem) App: kostnadsfritt om ditt djur är försäkrat hos Agria. Läs mer på https://www.agria.se/veterinar-i-mobilen

 

Hund


Basvaccin

Basvaccinen i Sverige skyddar våra hundar mot valpsjuka, HCC (en smittsam leverinflammation) och parvovirus.

Den första vaccinationen av en valp görs vid 8 veckors ålder. Eftersom det kan finnas kvar antikroppar från mamman som gör att valpen inte får fullgott skydd av vaccinet så vaccinerar man sen även vid 12-13 veckor samt vid c:a 1 års ålder.

Efter 1-årsvaccinationen ska alla hundar vaccineras vart 3:e år för ett bibehållet skydd mot valpsjuka, HCC och parvo.

Tilläggsvaccin

- Kennelhosta

Vaccin mot kennelhosta ges vanligen tillsammans med basvaccinen vid 8 och 12 veckor samt 1 års ålder. Därefter behöver det ges årligen. Detta vaccin rekommenderas till hundar som regelbundet träffar andra hundar, vilket gäller de flesta som bor i stan. Det är bra att veta att en hund som är vaccinerad fortfarande kan bli sjuk men symptomen blir oftast mycket lindrigare än utan vaccin. Kennelhosta är också ett samlingsnamn för flera sjukdomar som kan orsakas av olika virus och bakterier och det finns i dagsläget inte vaccin mot dem alla.

Det finns två vaccin mot kennelhosta; ett injektionsvaccin som bara skyddar mot s.k. Parainfluensa (Nobivac Pi) och ett som även skyddar mot bakterien Bordetella och ges som nosdroppar (Nobivac KC). Vi ger generellt KC-vaccinet både p.g.a. det bredare skyddet och för att vaccinet ges direkt i luftvägarna där det behövs. Vi har sett stora skillnader i skydd mellan de två vaccinen. Hundar med trånga andningsvägar (mops, bulldograser, boxer m.fl.) ger vi ofta hellre injektionsvaccinet, beroende på hur nosen ser ut.

 

Katt


Basvaccin

Basvaccinen i Sverige skyddar våra katter mot två typer av kattsnuva (rhinotrakeit/herpes och calicivirus) samt det som i vardagstal kallas kattpest (panleukopeni/parvo).

Den första vaccinationen av en kattunge görs vid 8-9 veckors ålder. Eftersom det kan finnas kvar antikroppar från mamman som gör att ungen inte får fullgott skydd av vaccinet så vaccinerar man sen även vid 12 veckor samt vid c:a 1 års ålder.

Efter 1-årsvaccinationen behöver man vaccinera varje år mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. Se nedan vad som gäller för just din katt.

För strikta innekatter gäller vaccination vart 3:e år för ett bibehållet skydd mot kattpest. Det är en mycket smittsam och dödlig sjukdom och viruset kan följa med oss utifrån t.ex. med våra skor.

Utekatter, katter som bor med en utekatt, deltar i utställningar, bor på kattpensionat, bor i hem där katter flyttar in och ut o.s.v. behöver även skydd mot kattsnuva. Detta vaccin ges årligen. Kattsnuva smittar ungefär som vår förkylning – från individ till individ via hostningar, nysningar, saliv o.s.v. eller via föremål med virus på. Det är bra att veta att en katt som är vaccinerad mot kattsnuva fortfarande kan bli sjuk men symptomen blir oftast mycket lindrigare än utan vaccin. Kattsnuva är också ett samlingsnamn av sjukdomar som kan orsakas av olika virus och bakterier och det finns i dagsläget inte vaccin mot dem alla.

En katt med okänd vaccinationsstatus eller som inte fått sin grundvaccination behöver två vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum.